Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu - SPRZEDAŻ - lokale usytuowane przy ul.: NOWY ŚWIAT 2/7, NOWY ŚWIAT 2/7a, ZWYCIĘSTWA 14C/I, BANKOWEJ 4/3, JAGIELLOŃSKIEJ 23A/1

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu - SPRZEDAŻ - lokale usytuowane przy ul.: NOWY ŚWIAT 2/7, NOWY ŚWIAT 2/7a, ZWYCIĘSTWA 14C/I, BANKOWEJ 4/3, JAGIELLOŃSKIEJ 23A/1

Uaktualniono: 25.06.2020 / pdf

SPRZEDAŻ - lokale usytuowane przy ul.: NOWY ŚWIAT 2/7, NOWY ŚWIAT 2/7a, ZWYCIĘSTWA 14C/I, BANKOWEJ 4/3, JAGIELLOŃSKIEJ 23A/1

SPRZEDAŻ - lokale usytuowane przy ul.: NOWY ŚWIAT 2/7, NOWY ŚWIAT 2/7a, ZWYCIĘSTWA 14C/I, BANKOWEJ 4/3, JAGIELLOŃSKIEJ 23A/1

logo

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza

13 sierpnia 2020 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)* odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:


o godz. 9.00 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. NOWY ŚWIAT 2

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 33,93 m2
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 2 pomieszczenia
 • KONDYGNACJA: III piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UWAGA: w lokalu brak instalacji wod.-kan.
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 26/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Mikołowska 24, Nowy Świat 2, działka nr 1476 o powierzchni 706 m2, obręb Stare Miasto, KW GL1G/00091062/3
 • OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: nieruchomość wolna jest od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W PRZETARGU ZORGANIZOWANYM 27 LUTEGO 2020 R. WYŁONIONO NABYWCĘ LOKALU, KTÓRY ODSTĄPIŁ OD PODPISANIA UMOWY NOTARIALNEJ.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 3 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 29 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92. Każda osoba obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawice na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19 w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. Konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 70 700,00 zł
Wadium: 7100,00 zł
Minimalne postąpienie:
710,00 zł


o godz. 10.30 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 7a usytuowanego w budynku przy ul. NOWY ŚWIAT 2

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 30,75 m2
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 2 pomieszczenia
 • KONDYGNACJA: III piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UWAGA: w lokalu brak instalacji wod.-kan.
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 24/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Mikołowska 24, Nowy Świat 2, działka nr 1476 o powierzchni 706 m2, obręb Stare Miasto, KW GL1G/00091062/3
 • OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: nieruchomość wolna jest od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W PRZETARGU ZORGANIZOWANYM 27 LUTEGO 2020 R. WYŁONIONO NABYWCĘ LOKALU, KTÓRY ODSTĄPIŁ OD PODPISANIA UMOWY NOTARIALNEJ.
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 3 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 29 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92. Każda osoba obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawice na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19  w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. Konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 64 100,00 zł
Wadium: 6500,00 zł
Minimalne postąpienie:
650,00 zł


o godz. 12.00 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr I usytuowanego w przy ul. ZWYCIĘSTWA 14C

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 101,86 m2
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 10,40 m2
 • SKŁAD LOKALU: 5 pomieszczeń, przedsionek, korytarz, WC, pomieszczenie higieniczno-sanitarne
 • KONDYGNACJA: parter – oficyna (dostęp do nieruchomości przez bramę przejazdową oraz podwórko nieruchomości Zwycięstwa 16-18)
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 135/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 1022 o  powierzchni 615 m2, obręb Stare Miasto, KW GL1G/00038274/3
 • OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: nieruchomość jest obciążona nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością drogi polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 1022, objętą niniejszą księgą wieczystą, pasem oznaczonym na mapie, stanowiącej załącznik do aktu notarialnego rep. A nr 11141/2009, na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników  wieczystych nieruchomości, objętej KW nr GL1G/00066531/8 oraz objętej KW nr GL1G/00066532/5.
 • UPRAWNIENIA NIERUCHOMOŚCI: nieruchomość ma uprawnienie z nieograniczonej w czasie służebności drogi polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 1012 (położoną przy ul. Zwycięstwa 16-18) pasem oznaczonym na mapie, stanowiącej załącznik do aktu notarialnego rep A nr 11137/2009, na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, objętej niniejszą księgą wieczystą.

Za ustanowienie służebności drogowej do budynku nabywca zobowiązany będzie do wniesienia jednorazowej opłaty w kwocie 1042,35 zł netto + 23% VAT, tj. 239,74 zł, łącznie brutto 1282,09 zł.

 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • W PRZETARGU ZORGANIZOWANYM 12 MARCA 2020 r. NIE WYŁONIONO NABYWCY LOKALU
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 31 lipca 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 28 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97. Każda osoba obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawice na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19  w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. Konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 256 300,00 zł
Wadium: 25 700,00 zł
Minimalne postąpienie:
2570,00 zł


o godz. 13.30 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w przy ul. BANKOWEJ 4

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 46,68 m2
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 5,61 m2
 • SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, z WC dostępnym na klatce schodowej (pozostającym w częściach wspólnych nieruchomości)
 • KONDYGNACJA: II piętro (wejście od strony placu Mlecznego)
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 78/1000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 802 o powierzchni 333 m2, obręb Stare Miasto, KW GL1G/00032620/2
 • OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: nieruchomość wolna jest od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 3 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 29 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/231-02-71. Każda osoba obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawice na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19  w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. Konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 116 100,00 zł
Wadium: 11 700,00 zł
Minimalne postąpienie:
1170,00 zł


o godz. 15.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w przy ul. JAGIELLOŃSKIEJ 23A

 • FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 86,46 m2
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, WC, przedpokój
 • KONDYGNACJA: parter
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 754/10 000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Jagiellońska 23-23A, działki nr: 1, 2, 4/1 o łącznej powierzchni 772 m2, obręb Kolej, KW GL1G/00012739/3
 • OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI:
 1. Nieograniczona w czasie służebność przejścia i przejazdu po działce nr 1 objętej niniejszą księgą wieczystą, pasem oznaczonym na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do aktu notarialnego rep. A nr 3123/2015 z 14 października 2015 r., kolorem żółtym, o długości 13,00 m i szerokości 3,5 m, o powierzchni 45,50 m2, biegnącym od drogi publicznej – ul. Zabrskiej w kierunku południowym, w miejscu istniejącego przejazdu – na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości objętej KW nr GL1G/00067412/5.
 2. Nieograniczona w czasie służebność przejścia i przejazdu po działce nr 1 objętej niniejszą księgą wieczystą, pasem oznaczonym na mapie, stanowiącej załącznik nr 2 do aktu notarialnego rep. A nr 3123/2015 z 14 października 2015 r., kolorem żółtym, o długości 17,00 m i szerokości 3,5 m, o powierzchni 59,50 m2, biegnącym od drogi publicznej – ul. Zabrskiej w kierunku południowym, w miejscu istniejącego przejazdu – na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości objętej KW GL1G/00067411/8.
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 4 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 30 lipca 2020 r. z ROM-2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82. Każda osoba obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawice na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19 w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. Konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 225 100,00 zł
Wadium: 22 600,00 zł
Minimalne postąpienie:
2260,00 zł


* z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godzinie 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/aktualności) oraz na drzwiach siedziby ZGM przy pl. Inwalidów Wojennych 12. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

 1. Wniesienie do 6 sierpnia 2020 r. wadium na konto ZGM w ING Banku Śląskim S.A. nr 24 1050 1298 1000 0022 7947 4098 (decyduje data wpływu wadium na konto Zakładu). Tytuł wpłaty: („Przetarg – adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”).
 2. Dostarczenie do 6 sierpnia 2020 r.:
 • e-mailem na adres przetargi@zgm.gliwice.eu lub
 • pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki do ZGM) lub
 • do Biura Podawczego/skrzynki znajdującej się na drzwiach siedziby ZGM, następującego kompletu dokumentów lub ich skanów:
 1. kserokopii dowodu wpłaty wraz z pisemną informacją o:
 • numerze konta, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku niewygrania przetargu,
 • danych personalnych (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, stan cywilny, seria i nr dowodu osobistego) osoby/osób, które będą brały udział w licytacji;
 1. w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczonego za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z KRS;
 2. w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich.
 1. Zachowanie reżimu sanitarnego, tj.: założona maseczka, założone rękawiczki, posiadanie własnego środka piśmienniczego (długopis, pióro, itp.), zachowanie dystansu społecznego, zastosowanie się do innych zaleceń komisji przetargowej.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu innych osób dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem.
 3. Stawienie się przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności.

OSOBY, KTÓRE NIE SPEŁNIĄ WW. WARUNKÓW NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU W LICYTACJI.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

 • zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty przetargu. Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego,
 • poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości lokalowej.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (pl. Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w zarządzeniu organizacyjnym nr 5/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 4 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w szczególności w celu: prowadzenia postępowania przetargowego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ustawy o własności lokali, oraz stosownych uchwał RM Gliwice. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.

Dane osobowe wykorzystywane są również w celu:

 • sprawniejszej komunikacji z klientami ZGM – podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji) jest dobrowolne i podanie tych danych traktowane jest jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji,
 • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwiania spraw, co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 3) lit e) ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) ich lub ograniczenia ich przetwarzania, a także usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można cofnąć zgodę, a wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

Przysługujące uprawnienia można realizować poprzez złożenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pisma w formie tradycyjnej opatrzonego podpisem lub wysłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji gdy przepisy szczególne wprowadzać będą dodatkowe wymogi związane z realizacją wyżej wymienionych uprawnień – zostaniecie Państwo o tym poinformowani.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 3. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Okres publikacji ogłoszenia : od 25-06-2020 00:00:00 do 13-08-2020 17:00:00