Jakość powietrza

Jakość powietrza

Dodano: 01.03.2018 / pdf
ul. Siemińskiego

fot. Mosquidron / UM Gliwice

Bieżące wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza ze stacji WIOŚ Katowice przy ul. Mewy w Gliwicach oraz prognoza jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Katowicach  w szeroki sposób informuje społeczeństwo o bieżącej i prognozowanej na kolejną dobę jakości powietrza. Na stronie internetowej www.katowice.wios.gov.pl w zakładce „Śląski Monitoring Powietrza” podawane są dane pochodzące z 18 automatycznych stacji monitoringu oraz wyniki wykonanych analiz laboratoryjnych.

Aby sprawdzić aktualny stan powietrza w Gliwicach, wejdź do Systemu monitoringu jakości powietrza

Informacje o aktualnej i prognozowanej jakości powietrza oraz zaleceniach:

Prezentacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca przyczyn złej jakości powietrza w województwie śląskim. Do prezentacji opracowano konspekt, który opisuje poszczególne slajdy:

Pozostałe informacje o stanie powietrza WIOŚ

niskoemisyjne.gliwice.eu – informacje z zakresu planu gospodarki niskoemisyjnej, śląskiej uchwały antysmogowej, wsparcia dotacyjnego miasta oraz wojewódzkiego programu „Czyste powietrze”

Informujemy, że pilotażowa usługa opracowywania prognoz jakości powietrza dla miasta Gliwice była prowadzona od 10 października 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku (w oparciu o umowę zawartą pomiędzy firmą Atmoterm SA i miastem Gliwice). Obecnie dostępne prognozy jakości powietrza są opracowywane dla całego kraju, w tym w wyższej rozdzielczości dla Śląska, na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska -> KLIK