2020-07-10

Wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, stanowiące własność Miasta Gliwice

2020-07-09

Wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do zbycia w drodze zamiany, stanowiące własność Skarbu Państwa

2020-07-09

Informacja o wykazach podanych do publicznej wiadomości w siedzibie ZGM

2020-07-08

Wykaz nr NA/2/2020 stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM 2471/2020 z 8 lipca 2020 r. zawierający opis i warunki zbycia w drodze bezprzetargowej jako wkład niepieniężny (aport) do spółki nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanej położonych w Gliwicach

2020-07-06

Wykaz zawierający nieruchomości przeznaczone do dzierżawy stanowiące własność Gminy Gliwice

2020-07-03

Wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice

2020-06-26

Wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia i do sprzedaży, stanowiące własność Miasta Gliwice

2019-02-25

Lista lokali użytkowych do wynajęcia po dwóch przetargach na wysokość stawki czynszu