2021-03-19

Zarządzenie nr PM - 3819/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19 marca 2021 r.

 

Dotyczy

Wsparcie rozwoju sportu real

2021-03-19

Zarządzenie nr PM - 3818/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19 marca 2021 r.

 

Dotyczy

Wsparcie rozwoju sportu real